MENU

KLINIK KRONEDAHL’s PRIVATLIVSPOLITIK

 1. INTRODUKTION

Hos Klinik KRONEDAHL prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Klinik KRONEDAHL indsamler og bruger de personoplysninger, du efterlader dig og/eller afgiver til Klinik KRONEDAHL.

Indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger sker indenfor rammerne af den gældende persondatalovgivning.

 1. DEN DATAANSVARLIGES OPLYSNINGER

Klinik KRONEDAHL er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

Klinik KRONE ApS (Klinik KRONEDAHL)
CVR-nr.: 39 70 72 33

Mail.: info@kronedahl.dk

 1. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger.

Klinik KRONEDAHL indsamler oplysninger om dig på følgende måder:

 • Ved at du selv afgiver personoplysninger gennem vores hjemmeside, via telefon, gennem mail eller fysisk i klinikken, med det formål at booke en tid hos os
 • Ved at du afgiver personoplysninger gennem vores hjemmeside for at tilmelde dig Klinik KRONEDAHLs tilbud og nyheder
 • Ved brug af cookies på vores hjemmeside

Vi indsamler følgende personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger: Navn, adresseoplysninger, e-mail og telefonnumre
 • CPR-nummer
 • Følsomme oplysninger:
 • Helbredsoplysninger
 • Før- og efterbilleder i forbindelse med kosmetisk behandling

Vi kan udveksle dine personoplysninger med:

 • Forsikringsselskaber, hvis behandlingen betales af disse
 • Speciallæger, offentlige sygehuse og andre sundhedspersoner
 • Samarbejdspartnere
 • Inkassovirksomheder
 • Kliniske kvalitetsdatabaser
 • Pårørende

Hvis dine personoplysninger overføres til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-Kommissionens standardbestemmelser.

 1. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER, FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNDLAG

Vi indsamler og bruger dine personoplysninger med det formål at kunne give dig den bedst mulige behandling. Dine personoplysninger behandles sikkert, og helbredsoplysninger behandles i overensstemmelse med “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”. Fotodokumentation, i forbindelse med kosmetisk behandling, foretages i henhold til “Bekendtgørelse om kosmetisk behandling”.

Ansatte hos Klinik KRONEDAHL har yderligere tavshedspligt. Det indebærer, at de som udgangspunkt ikke må udveksle oplysninger med andre om dit helbred, uden dit forudgående samtykke. Et samtykke til at udveksle dine personoplysninger, vil alene relatere sig til dit aktuelle behandlingsforløb. Grunden til, at vi indhenter dit samtykke til at kunne videregive dine helbredsoplysninger, skyldes at videregivelsen ofte er afgørende for den bedst mulige behandling. Vi indhenter og videregiver kun dine helbredsoplysninger, hvis det er nødvendigt og relevant for behandlingen.

Hvis du har valgt at samtykke til at modtage nyheder og tilbud fra Klinik KRONEDAHL, indsamler og anvender vi endvidere dine personoplysninger til dette formål.
Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen.

Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • Behandling af helbredsoplysninger finder enten sted på baggrund af et samtykke jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a eller som følge af vores pligt til føre patientjournaler i overensstemmelse med bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler og bekendtgørelse om kosmetisk behandling.
 • Behandling af dine almindelige personoplysninger, foretages af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt med Klinik KRONEDAHL jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Fremsendelse af tilbud og nyheder sker på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Behandling af dit CPR-nummer foretages med hjemmel i lov jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

 1. COOKIES

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politik, som du kan finde her: https://kronedahl.dk/info/cookies/

 1. SAMTYKKE

Vi indsamler, behandler og videregiver i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 4 ovenfor.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 11 nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen (se afsnit 9 nedenfor).

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

 1. SIKKERHED

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

 1. DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Yderligere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du anmoder os om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det følger af lov, at vi ikke må slette personoplysningerne (se afsnit 9 nedenfor).

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 11 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 11 nedenfor). Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

 1. OPBEVARING OG SLETNING

Alle patientoplysninger, som vi journaliserer hos Klinik KRONEDAHL, bliver opbevaret efter “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler” § 14, stk. 1. jf. Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) § 3 må patientjournaler ikke slettes. Klinik KRONEDAHL skal til enhver tid kunne fremfinde dokumentation for udført undersøgelse og behandling i tilfælde af patientklagesager.

Øvrige personoplysninger slettes, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem til det formål, som de behandles til, og når Klinik KRONEDAHL ikke er forpligtet til at opbevare dem for at overholde lovkrav m.v.

 1. ÆNDRINGER AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

 1. KONTAKT

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

Klinik KRONE ApS (Klinik KRONEDAHL)
CVR-nr.: 39 70 72 33
Mail.: info@kronedahl.dk