MENU

Hvad skyldes mandligt og kvindeligt hårtab?

Hårtab rammer både mænd og kvinder. Det er frustrerende og frustrationen bliver ikke mindre af, at hårpragten bliver tiltagende udtyndet, som tiden går. Desto tidligere du kommer i gang med behandling, desto bedre er dine chancer for, at dit hårtab kan bremses med medicinsk behandling.

Men måske har du allerede et fremskredent hårtab? Så kan dit hårtab måske bedre behandles med en hårtransplantation. I alle tilfælde kan vi hjælpe dig på KRONEDAHL Center for Hårtab med at vurdere, hvilke muligheder du har for at få dit hår tilbage.

Hvilke behandlinger tilbyder vi?

Vi har ekspertise inden for behandling af både tidligt og fremskredent hårtab og har et bredt udvalg af terapiformer. Vi tilbyder både hårtransplantation og medicinsk behandling, der aktivt bremser hårtab og stimulerer hårrødderne til at vokse:

I forbindelse med din forundersøgelse på KRONEDAHL Center for Hårtab hjælper vi dig med at finde den rette behandling, der passer til dig og dit hårtab. Har du spørgsmål eller er du interesseret i at høre nærmere, så kontakt KRONEDAHL Center for Hårtab allerede i dag for en uforpligtende samtale. Det koster ingenting at kontakte os.

Det får du på Klinik KRONEDAHL Center for Hårtab

Vi gør meget ud af at glæde vores kunder. Derfor giver vi altid behandling, som vi kan stå 100% inde for.

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg hele vejen igennem dit behandlingsforløb. Har du derfor spørgsmål, før som efter din behandling, kan du altid komme i kontakt med os direkte pr. telefon eller mail. Og har du behov for at blive set inden for kort tid, finder vi tid til dig i kalenderen hurtigst muligt.

Når du modtager behandling på Klinik KRONEDAHL, får du mere end bare en behandling. Et behandlingsforløb hos os inkluderer:

 • Forundersøgelse forud for behandling
 • Kyndig vejledning og hjælp til at opnå de bedste resultater
 • Professionel behandling hos vores specialuddannede personale
 • Samme læge eller sygeplejerske hver gang du besøger os
 • Gratis kontrol under dit behandlingsforløb
 • Gratis oprettelse som fordelskunde (se alle fordelene her)

Kort om hårtab

I denne korte introduktion vil vi give dig et indblik i, hvad hårtab skyldes og en oversigt over, hvordan hårtab kan behandles sidst i artiklen.

Lad os starte ud med det helt basale, nemlig hårcyklussen, for på den måde at forstå, hvorfor nogen bliver skaldet.

Hårets cyklus hos hårraske vs. ved hårtab

Hårroden (også kaldet hårsækken eller hårfolliklen) er den nederste del i et hår. Det er fra hårrødderne, at der dannes nye hår. Alle hårrødder gennemgår en cyklus, som består af 3 faser:

 • Vækstfasen (anagen fase): I denne fase vokser håret. Hår på hovedet har en vækstfase, som kan vare helt fra 2-8 år.
 • Overgangsfasen (katagen fase): I denne fase holder håret op med at vokse og hårsækken begynder at svinde ind. Denne faser varer kun 2-3 uger.
 • Hvilefasen: Tre til fire måneder efter overgangsfasen afstødes håret. Hvilefasen kaldes også den telogene fase. Samtidig med at det gamle hår afstødes, begynder en ny vækstfase i hårsækken, hvor et nyt hår dannes – dermed begynder hårcyklussen forfra.

De tre faser er vist i figuren nedenfor:

Alle hår på kroppen gennemgår en cyklus, som består af 3 faser: vækstfase/anagen fase, overgangsfase/katagen fase og hvilefase/telogen fase. Ved hårtab er vækstfasen forkortet og man taber derfor flere hår end man danner

Figur 1: Som det fremgår af figuren, er håret størst og kraftigst i den anagene fase, hvor håret vokser. Hårsækken bliver efterfølgende lige så stille mindre, efterhånden som hårcyklussen nærmer sig den afsluttende telogene fase. Det er i den telogene fase, at håret til sidst afstødes. Efter den telogene fase begynder en ny vækstfase, hvor et nyt hår vokser ud.

Hos en i øvrigt hårrask person uden hårtab er op mod 90% af alle hårene på hovedet i vækst. Det er normalt at tabe i omegnen af 75-100 hår dagligt, mens et tilsvarende antal hår starter i en ny vækstfase. Man får altså hverken flere eller færre hår. Til sammenligning har en person uden hårtab i omegnene af 100.000-150.000 hår på hovedet.

Hos mænd og kvinder med hårtab taber man forholdsvis flere hår end det antal hår, der starter i en ny vækstfase. Det kan for eksempel være, at man i en periode taber 200 hår, men der kun vokser 100 nye hår ud på daglig basis. I det tilfælde er der altså en ubalance mellem antal hår der dannes og antal hår der tabes. Resultatet er, at håret bliver tyndere. Når man har tabt ca. 50% af hårene i et område, begynder det er være objektivt åbenlyst både for en selv og for andre, at håret er blevet tyndere.

Symptomer på hårtab

Hårtab er noget af det mest frustrerende, særligt hvis man altid har haft en flot hårpragt og pludselig begynder at miste håret. Hårpragten har betydning både for identitet, selvopfattelse, social status, selvværd og – naturligvis – udseende.

Hårtab rammer ca. halvdelen af alle mænd, hvoraf mange begynder at miste håret allerede først i 20’er. Kvindeligt hårtab er også et forholdsvis almindeligt problem. Op mod 30% af alle kvinder oplever på et alle andet tidspunkt i løbet af livet at tabe håret i større eller mindre omfang. Hos kvinder er hårtabet som regel mere diffust.

Lad os først kigge på det mandlige hårtab, og derefter det kvindelige hårtab, og hvad der kendetegner hårtab hos de to køn.

Mandligt hårtab:

Hos mænd begynder hårtabet typisk ved, at håret udtyndes eller forsvinder helt svarende til tindingerne og i kronen.

Efterhånden som hårgrænsen trækker sig tilbage, bliver den forreste hårgrænse M-formet. I de områder, hvor håret er udtyndet, har hårene forskellig længde og tykkelse. Flere af hårene er helt små og spinkle (såkaldt miniaturisering).

De forskellige grader af mandligt hårtab klassificeres vha. Norwood skalaen, som er vist nedenfor:

Figur 2: I Norwood skalaen er mandligt hårtab inddelt i 7 stadier foruden en række undergrupper. Skalaen kan være en hjælp til at vurdere, hvor fremskredent det mandlige hårtab er og kan også være en hjælp for lægen til at vurdere, hvilke muligheder patienten har for behandling.

Kvindeligt hårtab:

Kvinder med såkaldt androgent hårtab kan ligesom mænd få mere eller mindre udtalt hårtab. Kvinder bliver ofte udtyndet i midterskilningen.

De forskellige grader af kvindeligt hårtab klassificeres vha. Ludwig skalaen, som er vist nedenfor:

Figur 3: Ludwig skalaen anvendes til at gradere sværhedsgraden af kvindeligt hårtab.

Hvad skyldes hårtab?

Der er mange former for hårtab. En gennemgang af samtlige årsager til hårtab bliver alt for gennemgribende. Vi har derfor valgt i denne korte introduktion kun at fokusere på den hyppigste årsag til hårtab hos mænd og kvinder, nemlig androgen alopeci.

Hos mænd betegnes tilstanden ”androgen alopeci hos mænd” eller mandligt hårtab, og hos kvinder ”androgen alopeci hos kvinder” eller kvindeligt hårtab.

Sygdomsmekanismen ved androgen alopeci

Ved androgen hårtab er der en række mekanismer, som synes at spille ind. Sygdomsmekanismen er bedre forstået ved mandligt hårtab end ved kvindeligt hårtab.

I begge tilfælde spiller hormonelle forhold en rolle.

Mandligt hårtab:

Lad os kigge på det mandlige hårtab først!

Hos mænd er det især forekomsten af det potente mandlige kønshormon, dihydrotestosteron (DHT), der er afgørende for udvikling af hårtabet. DHT virker negativt ind på væksten af hårrødderne med den konsekvens, at hårene langsomt bliver kortere og tyndere.

Man anvender også betegnelsen miniaturisation om denne proces, som er vist på figuren nedenfor:

Figur 4: Eksemplet viser de tidlige tegn på udtynding af håret fortil. Som det fremgår af figuren, viser miniaturisation sig ved, at hårene bliver kortere og mere spinkle. Hårene afstødes også hurtigere. Det er alt sammen udtryk for, at hårenes vækstfase er forkortet.

Resultatet af den negative DHT-påvirkning på hårrødderne er:

 • Miniaturisering af hårrødderne (hårene bliver tynde og spinkle)
 • Kortere vækstfase
 • Hurtigere afstødning af hårene
 • Længere tid fra håret afstødes til en ny vækstfase går i gang

Processen er vist på figuren nedenfor, hvor de raske terminale hår langsomt undergår en formindskelse under fortsat påvirkning fra DHT:

Figur 5: Det mandlige kønshormon DHT har en negativ påvirkning på hårsækkene ved mandligt og kvindeligt hårtab. Denne negative påvirkning kan bremses med medicinsk behandling.

Arvelig tilbøjelighed til hårtab spiller en væsentlig rolle ved mandligt hårtab.

Hvor stor risikoen er for, at man taber håret, hvis ens far eller bedstefar er tyndhåret, kan man desværre ikke sige noget konkret om, fordi arvegangen for hårtab ikke er fuldt ud forstået.

Kvindeligt hårtab:

Ligesom hos mænd synes hormonelle forhold også at have betydning hos kvinder. Som hovedregel har kvinder ikke øget mængder mandligt kønshormon (=androgener) i blodet. Det drejer sig snarere om en ændret følsomhed i hårrødderne over for det mandlige kønshormon.

Flere andre faktorer synes også at have betydning for kvindeligt hårtab, herunder:

 • Stress
 • Indtagelse af ny medicin (nogle former for medicin kan give hårtab)
 • PCO (polycystisk ovariesyndrom)
 • Sukkersyge og overvægt
 • Få eller ingen fødsler
 • P-piller i længere tid end 1 år
 • Kortvarig eller ingen amning
 • Arvelig tilbøjelighed til hårtab

Hvordan stilles diagnosen?

Det er først ved en 50% udtynding af hårene i et område, at et hårtab tydeligt kan ses af andre.

Almindeligvis er det tilstrækkeligt at undersøge hårbunden for at stille diagnosen, androgent hårtab. I områder, hvor håret er udtyndet, er der udpræget miniaturisation af hårene. Det viser sig ved, at flere af hårene er helt små og spinkle.

Det er vigtigt at forstå, at hårene på dette stadie stadigvæk er levedygtige. Det betyder nemlig, at hårtabet kan behandles.

Hos kvinder kan man evt. supplere med blodprøveanalyse for at udelukke anden årsag, herunder bl.a. jernmangel og stofskiftelidelse.

Hvordan behandles hårtab?

Der er flere forskellige måder at behandle et hårtab på. Hvis der er tale om en udtynding af hårpragten og der stadigvæk er udvikling i hårtabet, anbefaler vi generelt medicinsk behandling.

Den medicinske behandling omfatter følgende terapiformer:

Er der tale om et stabilt hårtab, hvor udvikling i hårtabet er gået i stå over de seneste 2 år, kan det være relevant med en

 • hårtransplantation.

 

På KRONEDAHL Center for Hårtab hjælper vi dig med at finde den behandling, der passer til dig og dit hårtab.

Hvordan foregår konsultationen og hvordan vurderes det, om du er velegnet til hårterapi?

Når lægen skal vurdere, om du er egnet til hårterapi, har lægen behov for at spørge ind til en række sundhedsoplysninger, der vedrører dig, dit helbred og dit hårtab.

Under konsultationen vil lægen blandt andet spørge ind til nedenstående sundhedsoplysninger:

 • Tidligere og nuværende sygdomme
 • Medicin
 • Hårtab i familien
 • Ernæring, herunder vitamintilskud og kost
 • Hvordan dit hårtab er forløbet

Lægen vil også foretage en generel undersøgelse af dit hår for at vurdere, hvor fremskredent dit hårtab er. Ud fra den generelle sundhedsundersøgelse samt dit hårtab, vurderer lægen hvilke behandlinger, der bedst kan hjælpe dig. Som hovedregel anbefaler vi altid en kombination af terapiformer, da det giver det bedste resultat.

HVORFOR VENTE…?

Som vi tidligere har været inde på, er det vigtigt at forstå, at desto tidligere du kommer i gang med behandling, desto større er chancen for, at dit hårtab kan behandles med medicinsk behandling, herunder mesoterapi, medicinsk hårvækstterapi og tabletbehandling. Venter man alt for længe, responderer et hårtab væsentlig dårligere på den medicinske behandling, og løsningen kan i det tilfælde være en hårtransplantation.

Book en tid hos KRONEDAHL Center for hårtab allerede i dag! Vores læger undersøger dit hårtab og finder ud af, hvilken behandling eller kombination af behandlinger, der er optimal for dig og dit hårtab*.

 

*) Hårtab kan være vanskeligt at behandle. Du skal være opmærksom på, at vi ikke kan give nogen garanti for, at du får et resultat ligesom før dit hårtab, men vi gør vores bedste ved at tilbyde dig de bedste behandlinger på markedet.